​Kontakt os, og hør 

hvad vi kan hjælpe dig med!

Tlf.: 75 22 11 17

​Mælkekøling og opbevaring

Da Varde Køleservice blev grundlagt for 40 år siden, var det primære arbejds-

område servicering af køletanke til mælk.

Lige siden har mælkekøling været et vigtigt arbejdsområde.

Oftest er energiforbruget til nedkøling af mælk den største enkelte energiforbruger ved mælkeproduktion, og vi har derfor stor fokus på at udarbejde energirigtige og robuste løsninger.

Ring til os. Vi rådgiver gerne, og kan udarbejde tilbud på komplette løsninger til nedkøling og opbevaring af mælk.

Mælketanke

Mælketanken indgår som en vigtig del i vores løsninger. Vi er leveringsdygtige i nye køletanke i flere forskellige fabrikater og typer. Ofte tager vi en eksisterende køletank i bytte. Vi er derfor også leveringsdygtige i brugte køletanke

Mælkekøling

Til effektiv nedkøling af mælk hører et traditionelt køleanlæg med kompressor.

Det har afgørende betydning for anlæggets driftssikkerhed og energiforbrug, at det består af kvalitetskomponenter, og at disse er korrekt dimensioneret til formålet.

Vi gør meget ud af at udforme anlæg med god totaløkonomi. Ofte kombineres anlæggene med rørkølere, så mælken kan forkøles med vand.

Genvinding af varmen, som mælken afgiver, er en anden oplagt mulighed.​

Rørkølere

Der er som regel rigtig god økonomi i at anvende rørkølere til forkøling af mælk. Vi har lavet mange løsninger hvor tilbagebetalingstiden har været mellem et og to år.

Ved nedkøling af mælk med traditionelt køleanlæg har kompressoren et EL-forbrug, som kan spares i det omfang det er muligt at nedkøle mælken med en rørkøler.

Rørkøleren indsættes på mælkens vej mellem malkestald og køletank. Varmen afsættes til vandet, der forbruges i stalden. Ved at lade vandrør i stalden være nedgravet og cirkulere vandet igennem rørkøleren kan der desuden afsættes varme i jorden under stalden.

Rørkøleren kan typisk sænke mælkens temperatur til 18 – 22°.​

Varmegenvinding

Ved nedkøling af mælk frigøres der en stor mængde energi. Derfor er der som regel god økonomi i løsninger til udnyttelse af energien.

Vi har lavet mange gode løsninger på genvinding og udnyttelse af varmen fra mælkekøl. Energien udnyttes som regel til opvarmning af bygninger, og til forvarmning af brugsvand i stald og stuehus.

Vi har stor erfaring i at etablere genvinding og udnyttelse af varmen fra mælkekøl. Ofte udarbejder vi løsninger kombineret med jordslanger. I perioder med stort behov for opvarmning kan der suppleres med varme fra jordslangerne (Som jordvarme). I perioder hvor behovet for opvarmning er mindre end den afgivne energi fra mælkekølingen anvendes slangerne til nedkøling.​

Nyheder​

​Helle Køleservice er blevet en del af Varde Køleservice

​Firmainformation

Varde Køleservice ApS

CVR: 26297176

adresseinformation

Nordre Boulevard 96B
6800 Varde

kontaktinformation

Telefon: 75 22 11 17

E-mail: vk@vkservice.dk